Polcall » Blog » Nagrywanie rozmów telefonicznych – sprawdź, co powinieneś wiedzieć

Nagrywanie rozmów telefonicznych – sprawdź, co powinieneś wiedzieć

W obecnych czasach, gdy prawie wszyscy posiadają smartfony wyposażone w dyktafony i każdego dnia odbierają telefony od przedstawicieli różnych firm, którzy informują, że rozmowa będzie rejestrowana, trudno zorientować się, czy i kiedy nagrywanie rozmów telefonicznych jest legalne. Dlatego warto wiedzieć, jakie są przepisy prawne w tym zakresie.

Czy nagrywanie rozmów jest legalne?

Z pewnością chcieliby to wiedzieć wszyscy, których rozmowy zostały kiedykolwiek nagrane bez ich zgody, ale także osoby zamierzające nagrać kogoś np. w celu udowodnienia swojej racji w sądzie, gdzie nagrana rozmowa może mieć duże znaczenie.

Czy można nagrywać rozmowę telefoniczną?

Według przepisów polskiego prawa, rozmowę można nagrywać tylko wówczas, gdy samemu bierze się w niej udział. Natomiast przestępstwem jest rejestrowanie jakiejkolwiek rozmowy bez wiedzy rozmówcy, zwłaszcza wówczas, gdy osoba nagrywająca w niej nie uczestniczy osobiście.

Jeśli ktoś, kto nagrywa rozmowę, również bierze w niej udział, nie jest to rozmowa o charakterze poufnym, a co za tym idzie, poruszane kwestie są jawne i całkowicie dostępne, może nagrywać spotkanie lub dialog prowadzony przez telefon. Podobnie wygląda sytuacja, gdy nagrywana jest rozmowa prowadzona w celu zdobycia określonych informacji, które nie stanowią tajemnicy dla osoby nagrywającej. Również wtedy jest to prawnie dozwolone.

Aby jednak uniknąć ewentualnego posądzenia o naruszenie dóbr osobistych, warto poinformować osobę nagrywaną o tym fakcie i uzyskać jej zgodę.

Czy przestępstwem jest nagrywanie rozmów telefonicznych bez zgody rozmówcy?

Zdarza się, że osoba, która planuje nagrać rozmowę, robi to bez zgody i wiedzy rozmówcy. Często dzieje się tak wówczas, gdy na przykład zamierza udowodnić czyjeś przewinienie, na przykład zdradę współmałżonka, nieuczciwość kontrahenta, lub zachowanie mobbingowe pracodawcy. Wówczas prawo stanowi już zupełnie inaczej. 

Przeczytaj również:  Co to Help Desk i Service Desk – czym się różnią i który wybrać?

Zgodnie z art. 267 kodeksu karnego “każdy, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2”.

Chroniona jest tu przede wszystkim poufność informacji, prawo do wyłącznego nią dysponowania oraz bezpieczeństwo jej przekazywania. Zatem nagrywanie kogoś bez jego zgody jest traktowane jako naruszenie dóbr osobistych. 

Nagrywanie rozmów a prawo

Przestępstwo, jakim jest nagranie rozmowy telefonicznej bez zgody i wiedzy rozmówcy, może być ścigane jedynie na wniosek osoby, która czuje się pokrzywdzona takim działaniem. Odpowiedzialność karna zależy tu jednak głównie od tego, czy dana informacja była przeznaczona dla samego sprawcy i czy została upubliczniona.

Natomiast nie jest czynem karalnym nagrywanie własnych rozmów. Informacje, które są wówczas przekazywane, są przeznaczone również dla osoby, która nagrywa, czyli jest ona do nich uprawniona. Dotyczy to zarówno rozmowy nagrywanej na dyktafon, jak i rejestracji jej treści przy pomocy specjalnej aplikacji zainstalowanej w telefonie. Nagrane w ten sposób rozmowy nie mogą być jednak upublicznione. I w tym przypadku zaleca się poinformowanie rozmówcy o fakcie nagrywania.

Przeczytaj także: Jakie informacje RODO muszą paść w rozmowie telemarketingowej?

Czy nielegalne nagranie rozmowy może być dowodem w sądzie?

To, czy nagranie uzyskane w sposób nielegalny, może stanowić dowód w sądzie, jest za każdym razem traktowane jako indywidualny przypadek i tak też rozpatrywane. Najczęściej sąd sprawdza, czy rzeczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych osoby nagranej. Istotne jest wówczas również i to, czy nielegalnie zdobyte nagranie zostało upublicznione. Duże znaczenie ma też fakt, czy nagrana rozmowa odgrywa istotne znaczenie w danej sprawie. Zdarza się bowiem, że może stanowić jedyny dowód pozwalający rozstrzygnąć konfliktową sprawę.

Przeczytaj również:  Jak skutecznie pozyskiwać klientów przez telefon?

Podczas spraw rozwodowych, nagrywanie rozmowy telefonicznej współmałżonka, oczywiście dokonywane bez jego wiedzy, często pozwala wykazać jego niewierność lub naganne zachowanie wobec dzieci. Polskie prawo nie nakazuje z góry odrzucić takich nagrań, nawet jeśli zostały pozyskane w nielegalny sposób. Dlatego sąd może je uwzględnić przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy, której dotyczy.

Mimo to osoba, która planuje w ten sposób pozyskać materiał dowodowy do wykorzystania w sądzie, powinna zdawać sobie sprawę z grożącej jej odpowiedzialności karnej.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalnego call center?

Nasi eksperci czekają na Twój telefon!

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze! Zapoznaj się z naszą ofertą i daj się przekonać, że rozwiążemy każdy Twój problem.

Skontaktuj się z nami!

Nagrywanie rozmów przez contact center

Rozmowy realizowane przez contact center są zwykle nagrywane. Ma to na celu podniesienie jakości usług (ponieważ ponowne odtworzenie nagrania pozwala zauważyć błędy w obsłudze klienta i je wyeliminować), a także – i przede wszystkim – komfort klientów. Jeśli konsultant nie zdąży odnotować istotnej informacji, może wrócić do nagranej rozmowy bez potrzeby ponownego angażowania rozmówcy. Nagrywanie rozmów pozwala także rozstrzygnąć ewentualne kwestie sporne.

O tym, czy rozmowa realizowana przez call center będzie nagrywana, rozmówca jest informowany jeszcze przed jej rozpoczęciem. Jeśli nie wyraża na to zgody, może po prostu zakończyć rozmowę na tym etapie. 

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą?

Nasi specjaliście chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i dobiorę najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.