Polcall » Blog » Czym są badania marketingowe i jakie znamy ich rodzaje?

Czym są badania marketingowe i jakie znamy ich rodzaje?

Badania marketingowe to bardzo istotny element każdej skutecznej kampanii reklamowej, To inwestycja, która nie tylko szybko się zwraca, ale także pozwala uniknąć kosztownych, nierzadko trudnych do odwrócenia błędów, które mogłyby pojawić się na etapie realizacji. Badania warto wykorzystać na każdym etapie procesu: planowania, wdrożenia i później, w celu analizy osiąganych wyników oraz optymalizacji działań. Co trzeba wiedzieć o badaniach marketingowych, kiedy z nich skorzystać i jakie metody wybrać?

Badania marketingowe – definicja

Pojęcie badań marketingowych jest bardzo szerokie i obejmuje wiele różnych działań (technik, metod badawczych związanych z pozyskiwaniem informacji). Wszystkie one służą jednak zminimalizowaniu ryzyka podjęcia błędnej decyzji strategicznej, związanej na przykład z wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi, zwiększeniem produkcji, wprowadzeniem nowych wariantów, rozszerzenia komunikacji o nowe grupy docelowe i wieloma innymi sytuacjami.

Dobrze dopasowane do celów przedsiębiorstwa i przede wszystkim rzetelnie przeprowadzone badanie dostarcza informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów (obecnych i/lub potencjalnych), co z kolei pozwala dostosować produkt/usługę do tych potrzeb, a w konsekwencji zwiększyć sprzedaż. Badania marketingowe mogą dotyczyć także samych produktów (ich jakości, przydatności, potencjału), oraz prowadzonych usług (przede wszystkim ich jakości i efektywności). 

Po co prowadzi się te działania? Funkcje badań marketingowych

Mówiąc najogólniej, badania marketingowe pozwalają określić szansę na powodzenie kampanii marketingowej lub innego przedsięwzięcia, którego głównym celem jest sprzedaż produktów lub usług. Jednocześnie po każdym badaniu możliwe jest wyciągnięcie dodatkowych wniosków o usłudze/produkcie/klientach/otoczeniu rynkowym, niezwiązanych wprost z celem konkretnego badania (dzieje się to niejako przy okazji, ponieważ otrzymujemy do dyspozycji sporo danych do analizy).

Przeczytaj również:  Sprzedaż B2B i B2C – jakie są różnice w tych sektorach?

Najważniejsze funkcje badań marketingowych, to zatem:

  • Pozyskanie informacji o produktach lub usługach (kluczowych dla powodzenia działań).
  • Pozyskanie informacji o klientach, a także badanie ich satysfakcji z usług/produktów.
  • Minimalizowanie ryzyka związanego z rozpoczęciem działań o dużej skali. Takie działania wymagają nierzadko wiele energii i pieniędzy, dlatego warto oszacować ich skuteczność wcześniej, a tym samym zminimalizować ewentualne straty (finansowe, ale także wizerunkowe).
  • Zwiększenie szans na powodzenie działań, a także ich modyfikację możliwie szybko (jeśli badania wykażą, że nie idą zgodnie z założeniami).
  • Wsparcie w określeniu szerszych tendencji rynkowych (związanych z branżą, w której działa marka). Ich wskazanie pozwala na wyprzedzanie trendów i skuteczne wpasowanie się w oczekiwania klientów (obecnych i potencjalnych).
  • Orientacja marki względem konkurencji (i możliwość modyfikacji produktów/usług na podstawie pozyskanej wiedzy).

Wszystko to pozwala projektować i wdrażać usługi dopasowane do potrzeb klientów, a także modyfikować je odpowiednio wcześnie, tym samym oszczędzać koszty. Badania marketingowe są także w dużej mierze skalowalne – można je stosować zarówno w niewielkich podmiotach, jak i dużych przedsiębiorstwach.

Chcesz skorzystać z usług profesjonalnego call center?

Nasi eksperci czekają na Twój telefon!

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze! Zapoznaj się z naszą ofertą i daj się przekonać, że rozwiążemy każdy Twój problem.

Skontaktuj się z nami!

Rodzaje badań marketingowych – z jakich metod korzysta się najczęściej?

Typy i metody badań marketingowych na przestrzeni lat ewoluowały. Współcześnie dużą popularnością cieszą się metody relatywnie tanie, dające jednak szeroki wgląd w prowadzone lub planowane działania. Należą do nich badania ilościowe (prowadzone na możliwie szerokiej i zróżnicowanej grupie użytkowników), a także jakościowe, których metodologia jest zwykle bardziej złożona, jednocześnie pozwalają na bardziej zniuansowane wyniki (choć nie jest to regułą).

Ilościowe badania marketingowe, które stosuje się często:

  • Badania ankietowe – kwestionariusz otrzymuje i wypełnia określona grupa odbiorców (respondentów). Ankieta może mieć formę elektroniczną, pisemną (tradycyjną), czy telefoniczną. 
  • Badania panelowe – polegają na zbieraniu danych od tej samej grupy odbiorców w różnych odstępach czasowych. Są skuteczne w weryfikacji jakości usług/produktów, oraz w przewidywaniu trendów.
Przeczytaj również:  Dział R&D – czym on jest, jak wpływa na rozwój firmy?

Badania jakościowe:

  • Wywiady, badania fokusowe – w tym przypadku, zamiast tradycyjnej ankiety, przeprowadza się rozmowę, bądź wywiad w niewielkiej grupie osób (osoby te są wcześniej dobierane w określony sposób).
  • Eksperymenty i testy – dotyczące najczęściej nowo wprowadzanych produktów i usług. Stosuje się je przed wprowadzeniem oferty na rynek w szerszej skali. 

Wskazany podział trzeba traktować umownie, wiele stosowanych dziś technik i metod badania wymyka się temu prostemu rozróżnieniu. Warto pamiętać, że za badania marketingowe uznaje się różne techniki obserwacji rynku. W tej grupie uwzględnimy monitoring zachowań konsumentów podczas zakupów (prowadzony w sposób bierny, jednak pozwalający zgromadzić informację do analizy), a także aktywne formy, takie jak udział badacza w wybranych procesach. 

Obszary badań marketingowych

Jak powiedzieliśmy na wstępie, warto prowadzić badania na każdym etapie procesu, pamiętając oczywiście, by dostosować i zakres i skalę do bieżących potrzeb. Warto również skorelować koszty przeprowadzenia badań z przewidywanymi efektami.

Nie każda działalność będzie potrzebować szerokiej analizy rynku, żeby skutecznie zwiększyć sprzedaż. Przykładem relatywnie niedrogiego, a przy tym skutecznego badania marketingowego jest badanie CATI, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Pozwala zebrać dużą ilość informacji w krótkim czasie. Dzięki zastosowaniu technik automatyzacji, telefoniczne badanie CATI jest znacznie tańsze niż tradycyjne ankiety przeprowadzane w terenie.

Badania marketingowe mają zastosowanie w prawie każdej branży i niezależnie od skali, w jakiej działa firma. Niewielka działalność może wdrożyć kilka rozwiązań o mniejszym zasięgu, relatywnie tanich, dających jednak wymierne, dopasowane do celów organizacji korzyści. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem badań satysfakcji klienta, sprawdź ofertę naszego call center w tym zakresie. Czekamy na kontakt od Ciebie!

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą?

Nasi specjaliście chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i dobiorę najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.