NPS - Definicja

NPS, czyli Net Promoter Score, to wskaźnik lojalności klientów i ich gotowości do rekomendowania produktów bądź usług firmy innym osobom. NPS mierzony jest na podstawie odpowiedzi na kluczowe pytanie o to, jak bardzo respondenci są skłonni polecić firmę, produkt czy usługę znajomym lub kolegom z pracy. Odpowiedzi udzielane są w skali od 0 do 10 i na ich podstawie klienci dzieleni są na Promotorów, Neutralnych oraz Krytyków.

Jak liczyć wskaźnik NPS?

Wskaźnik NPS liczy się, odejmując procent klientów będących Krytykami (osoby odpowiedziały w skali od 0 do 6) od procenta Promotorów (osoby odpowiedziały 9 lub 10). Wartość NPS może wahać się od -100 (gdy wszyscy są Krytykami) do +100 (gdy wszyscy są Promotorami).

Co pokazuje wskaźnik NPS?

Wskaźnik NPS pokazuje ogólny poziom zadowolenia klientów oraz ich skłonność do polecenia marki, produktu lub usługi innym. Jest często interpretowany jako miernik lojalności i potencjalnego wzrostu.

Jak brzmi pytanie NPS?

Standardowe pytanie NPS brzmi: "W skali od 0 do 10, jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę/produkt/usługę znajomym lub kolegom z pracy?"

Jakie są dwa pierwsze pytania NPS?

W podstawowej wersji NPS jest tylko jedno kluczowe pytanie. Jednak w rozbudowanej wersji Enriched NPS, po pytaniu podstawowym, często zadaje się dodatkowe pytanie otwarte dotyczące powodu oceny, np.: "Co jest głównym powodem oceny, którą nam Pan/Pani przyznał(a)?"

Jaki wynik NPS jest dobry?

Dobry wynik NPS może się różnić w zależności od branży i rynku, ale ogólnie przyjmuje się, że wynik powyżej 0 jest pozytywny, ponieważ wskazuje na więcej Promotorów niż Krytyków. Wyniki powyżej 20 są uważane za dobre, powyżej 50 za bardzo dobre, a powyżej 70 za wyśmienite i świadczą o silnej lojalności klientów.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!