Metoda BANT - Definicja

Metoda BANT to model kwalifikowania leadów wykorzystywany w sprzedaży i marketingu. Skrót BANT pochodzi od angielskich słów: Budget (Budżet), Authority (Autorytet), Need (Potrzeba) i Timeline (Ramach czasowy). Pozwala ocenić, czy potencjalny klient jest gotowy do zakupu oraz czy warto poświęcić czas na dalsze rozmowy sprzedażowe.

Jak kwalifikować leady metodą BANT?

Kwalifikacja leadów przy użyciu metody BANT polega na ocenie, czy potencjalny klient dysponuje odpowiednim budżetem (Budget), czy ma uprawnienia do podejmowania decyzji zakupowych (Authority), czy jego potrzeby (Need) są zgodne z oferowanym produktem lub usługą, oraz czy ramy czasowe (Timeline) zakupu są odpowiednie. To podejście pozwala ustalić, czy dany lead ma realne szanse na przekształcenie się w klienta.

Co to jest lead kwalifikowany?

Lead kwalifikowany to potencjalny klient, który został oceniony jako perspektywiczny na podstawie określonych kryteriów, takich jak te w metodzie BANT. Oznacza to, że taki lead ma odpowiedni budżet, uprawnienia decyzyjne, realne potrzeby, które można zaspokoić za pomocą oferowanego produktu lub usługi, oraz jest gotowy do podjęcia decyzji zakupowej w określonym czasie.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!