CTR (Click-Through Rate) - Definicja

CTR, czyli współczynnik klikalności, to stosunek liczby kliknięć w link (np. w reklamie, wyniku wyszukiwania) do liczby wyświetleń tego linku. Jest to procentowy wskaźnik mierzący efektywność kampanii internetowych, pokazujący, jak często osoby widzące reklamę decydują się na kliknięcie w nią. Wzór na CTR: (Liczba kliknięć / Liczba wyświetleń) × 100%.

Co to znaczy CTR?

CTR to miernik używany w marketingu cyfrowym do oceny skuteczności reklam online, email marketingu czy wyszukiwarek internetowych, określający jaki procent użytkowników zobaczył reklamę i zdecydował się na wykonanie akcji, czyli kliknięcie w nią.

Jaki współczynnik CTR jest dobry?

Dobry CTR zależy od branży, rodzaju reklamy i platformy. Ogólnie rzecz biorąc, CTR na poziomie 2-5% jest uznawany za dobry, jednak wskaźniki mogą się znacznie różnić w zależności od kontekstu.

Jaki jest średni CTR?

Średni CTR jest zmienny i zależy od wielu czynników, takich jak branża, platforma, format reklamy itp. Na przykład dla Google Ads średni CTR dla wyszukiwarki to około 1,91% dla reklam w sieci wyszukiwania i 0,35% dla reklam w sieci reklamowej.

Co oznacza niski CTR?

Niski CTR oznacza, że stosunkowo mała liczba osób widzących reklamę decyduje się na kliknięcie. Może to wskazywać na nieodpowiedni dobór grupy docelowej, nieatrakcyjną treść reklamy lub nieskuteczny przekaz reklamowy.

Co oznacza wysoki CTR?

Wysoki CTR wskazuje na to, że reklama jest odpowiednio dopasowana do grupy odbiorców i skutecznie przyciąga ich uwagę, zachęcając do kliknięcia. Jest to oznaka, że treść reklamy jest atrakcyjna i relevantna dla osób, do których jest kierowana.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!