CSR Firmy - Definicja

CSR (Corporate Social Responsibility), znane również jako społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie włączają społeczne interesy, środowiskowe troski oraz relacje z interesariuszami do swojej działalności biznesowej i interakcji z interesariuszami. Jest to strategia, w ramach której firmy ponoszą odpowiedzialność za wpływ swoich działań na społeczeństwo i środowisko, wykraczając poza obowiązujące przepisy prawa.

Przykłady CSR w Firmach?

Programy filantropijne, np. wsparcie dla organizacji charytatywnych
Inicjatywy ekologiczne, takie jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla lub recykling odpadów
Praktyki etyczne w łańcuchu dostaw, np. sprawiedliwe płace dla pracowników fabryk
Programy rozwoju pracowników, w tym szkolenia i dbałość o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Czym się różni CSR od ESG?

CSR koncentruje się na ogólnym zaangażowaniu firmy w kwestie społeczne, środowiskowe i etyczne. ESG (Environmental, Social, and Governance) odnosi się do konkretnych kryteriów, które inwestorzy używają do oceny działań firmy w trzech obszarach: środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. Podczas gdy CSR jest bardziej ogólnym podejściem, ESG dostarcza bardziej mierzalnych wskaźników, które mogą być używane do oceny wydajności i ryzyka firmy.

Jakie są cztery podstawowe filary CSR?

1. Odpowiedzialność ekonomiczna - dążenie do bycia rentownym, ale w sposób, który nie szkodzi społecznym i środowiskowym aspektom.

2. Odpowiedzialność prawna - przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów branżowych.

3. Odpowiedzialność etyczna - postępowanie w sposób uczciwy i sprawiedliwy, wykraczający poza wymagania prawne.

4. Odpowiedzialność filantropijna - dobrowolne działania mające na celu poprawienie jakości życia społeczności lokalnych i społeczeństwa w szerszym rozumieniu.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!