CATI - Definicja

CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) to metoda zbierania danych wykorzystywana w badaniach rynku i opini publicznej, gdzie ankieter korzysta z komputerowego systemu do przeprowadzania wywiadów telefonicznych. System ten automatyzuje prezentację pytań oraz rejestrację odpowiedzi respondentów, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie badań.

Co oznacza CATI w badaniach?

CATI w badaniach oznacza wykorzystanie komputerowego systemu wsparcia do przeprowadzania wywiadów telefonicznych, który ułatwia zbieranie, rejestrację i analizę danych.

Co robi CATI?

CATI pomaga ankieterom w przeprowadzaniu strukturyzowanych wywiadów, automatyzując proces zadawania pytań i rejestrując odpowiedzi w czasie rzeczywistym, co zwiększa precyzję oraz efektywność badania.

Jaka jest różnica między CATI a CAPI?

Główna różnica między CATI a CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) polega na metodzie przeprowadzania wywiadu. CATI jest wykorzystywane do ankietyzacji przez telefon, natomiast CAPI jest metodą wywiadów przeprowadzanych osobiście z respondentem za pośrednictwem przenośnych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety czy laptopy.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!