ACD - Definicja

ACD (Automatyczna dystrybucja połączeń) to system telekomunikacyjny wykorzystywany w centrach obsługi klienta i call center. Jego głównym zadaniem jest efektywne kierowanie przychodzących połączeń telefonicznych do odpowiednich agentów lub działów na podstawie zdefiniowanych kryteriów, takich jak dostępność agenta, specjalizacja, czy też równomierny podział obciążenia pracy. System ACD zwiększa efektywność obsługi klienta, skracając czas oczekiwania na połączenie oraz dopasowując klientów do najbardziej odpowiednich agentów.

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi wpisami blogowymi!