Klauzula

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 

  • Administratorem danych osobowych jest Polcall Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 40, 42-218 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 467831, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 9492194640, REGON 243298758;
  • Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: e-mail: rodo@polcall.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: http://www.polcall.com.pl/pl/kontakt na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś.
  • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: rodo@polcall.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: http://www.polcall.com.pl/pl/kontakt.

 

Kontakt

Polcall Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 40
42-218 Częstochowa
Dział rekrutacji: +48 502 604 170
Dział handlowy
zapytania@polcall.pl
POLCALL - Call Center - Contact Center - Telemarketing